AVUKAT BENGİ KÜÇÜKAYDIN ATAL | Avukat Tut

Avukat

BENGİ KÜÇÜKAYDIN ATAL

Seyhan Adana
  • Baro Sicil No : 3175
  • Cep Telefonu : 05073848846
  • İş Telefonu : 03223522825
  • Faks : 03223522827
  • e-Posta : [email protected]
  • K e p :
  • Site :
  • Adres : Döşeme Mahallesi 60075 Sokak No: 6 Pk: 01130 Panora Plaza Kat: 9 Daire: 68 (Valilik Karşısı) Seyhan ADANA
Hakkında

Adana’da doğmuş ve büyümüştür. Seyhan ÇEAŞ Anadolu Lİsesi’nden 2006 yılında başarı ile mezun olmuş ve Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2010 yılında mezun olmuştur. 2012 yılında avukatlık stajını da yaptığı Adana Barosu’na Avukat olarak kayıt yaptırmış ve ruhsatını almıştır. Türkiye Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesi işbirliğinde Arabuluculuk Eğitimini başarı ile tamamlamış, girmiş olduğu yazılı sınav ve sözlü mülakat neticesinde Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nca Başarılı bulunarak Arabulucuk Siciline katılmaya hak kazanmıştır.

Avukat Bengi Küçükaydın, müvekkillerine tam kapsamlı, açık ve anlaşılır bir dilde, profesyonel ve yüksek kalitede hukuk hizmeti vermeyi amaç edinmiştir. Avukatlık ve Hukuki danışmanlık hizmetlerini sunarken sadece mevcut ihtilafları çözmeyi değil, ileride gerçekleşmesi mümkün ihtilafların da oluşmasını engellemeyi ve bunlara karşı hukuki tedbirler almayı temel çalışma prensibi olarak gerçekleştirmektedir.

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk da yapmaktadır. Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, uyuşmazlığın mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesini amaçlayan bir usul hukuku kurumudur. Yapılan yasal değişikliklerle İş Hukuku Uyuşmazlıkları ve Ticari Uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce Arabuluculuğa başvuru zorunluluğu bulunmaktadır.

Yorumlar