Hizmet Koşulları Sözleşmesi | Avukat Tut

Hizmet Koşulları Sözleşmesi


AvukatTut
HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ
Son Güncelleme: 19.02.2021
YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLİCE OKUYUN.


GENEL BAKIŞ
Bu Evrensel Hizmet Koşulları Sözleşmesi (bu “Sözleşme”) sizinle AvukatTut.com (“”) arasındadır ve bu web sitesini (“Site”) kullandığınız veya elektronik olarak kabul ettiğiniz tarihte yürürlüğe girer. Bu Sözleşme, bu Siteyi ve bu Site üzerinden yayınlanan veya erişilen tanıtım ve hizmetleri (ayrı ayrı ve birlikte “Tanıtım”) kullanımınızla ilgili genel şart ve koşulları belirler. Hizmetler Sözleşmeleri ve ek politikalar, belirli Hizmetler için geçerlidir ve bu Sözleşmeye ek olarak mevcuttur, bu Sözleşmenin yerine geçmez. Bir Hizmetler Sözleşmesi hükümleri ile bu Sözleşmenin hükümleri arasında bir tutarsızlık olması durumunda geçerli Hizmetler Sözleşmesinin hükümleri geçerli olacaktır.
“Biz”, “bize” veya “bizim” gibi terimler AvukatTut anlamına gelecektir. “Siz”, “sizin”, “Kullanıcı” veya “Tanıtım yapan” terimleri ise bu Sözleşme’yi kabul eden, hesabınıza erişimi olan veya Hizmetleri kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelecektir. Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.


SÖZLEŞME, SİTE VEYA HİZMETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
AvukatTut mutlak yetki kendisine ait olmak üzere bu Sözleşmeyi, tüm politikaları veya bu belgeye eklenen sözleşmeleri dilediği zaman değiştirilebilir ya da düzenleyebilir ve bu değişiklikler veya düzenlemeler, Sitede yayınlandıktan hemen sonra geçerli olur. Söz konusu değişikliklerden veya düzenlemelerden sonra bu Siteyi veya Hizmetleri kullanımınız, bu Sözleşmenin son sürümünü kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanır. Bu Sözleşmenin son halini kabul etmiyorsanız bu Siteyi veya Hizmetleri kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin). Ayrıca, AvukatTut size bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir. Bu nedenle, hesap (“Hesap”) bilgilerinizi güncel tutmanız çok önemlidir. AvukatTut,böyle bir hatanın yanlış veya güncel olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda bir e-posta bildirimi almamanızdan dolayı hiçbir sorumluluk veya sorumluluk üstlenmez. Buna ek olarak, AvukatTut bu Anlaşmanın şartlarının Sizin tarafınızdan ihlal edilmesi durumunda Hizmetleri kullanımınızı feshedebilir. AVUKATTUT HERHANGİ BİR ZAMANDA BU SİTE VEYA HİZMETLERİN TANITIM VE YAYIN DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜ DÜZENLEME, DEĞİŞTİRME VEYA KALDIRMA HAKKINI SAKLI TUTAR.


UYGUNLUK; YETKİ
Bu Site ve Hizmetler yalnızca ilgili yasalar çerçevesinde yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek bireyler (“Kullanıcılar”) tarafından kullanılabilir. Bu Site veya Hizmetleri kullanarak (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu, (ii) ilgili yasalar uyarınca yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek durumda olduğunuzu veya (iii) Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ilgili yargı bölgeleri yasaları çerçevesinde sunulan Hizmetleri veya yayınlamaya yasaklı bir kişi olmadığınızı kabul ve beyan edersiniz.
Bu Sözleşmeyi bir tüzel kişi adına kabul ediyorsanız, bu Sözleşmede yer alan şartlar ve koşullar için bu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve kabul edersiniz; bu durumda “siz”, “Kullanıcı” veya “müşteri” terimi bu tüzel kişi anlamına gelir. Bu Sözleşme’ye ilişkin elektronik kabulünüzden sonra AvukatTut söz konusu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olmadığınızı tespit ederse yayın yükümlülükleri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak siz sorumlu tutulacaksınız. AvukatTut, AvukatTut tarafının, AvukatTut doğru ve şirketinizin yetkili bir temsilcisinden geldiğinde inandığı talimat, bildirim, belge veya yazışmaya güvenmesi nedeniyle meydana gelebilecek hiçbir kayıp veya hasardan yükümlü olmayacaktır. Bu talimatın, bildirimin, belgenin veya iletişimin gerçekliğine ilişkin makul düzeyde şüphe söz konusuysa AvukatTut ek kimlik doğrulama işlemi yapmanızı gerektirme hakkını saklı tutar (ancak sorumluluk almaz). Ayrıca işlemler için taraf olduğunuz, temsilciniz olarak işlem yapan herhangi birinin ve hesabınızı veya Hizmetleri kullanan herhangi birinin taraf olduğu bu Anlaşma şartlarına tabi olduğunuzu kabul edersiniz.


HESABINIZ
Bu Site Site’nin veya Hizmetler’in kullanılabilmesi için gerekli alanların doldurulması gereklidir. AvukatTut için, gönderdiğiniz tüm bilgilerin doğru, geçerli ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerinizi doğru, geçerli ve eksiksiz halde tutacağınızı beyan ve kabul edersiniz. AvukatTut herhangi bir nedenle Hesap bilgilerinizin yanlış, eksik veya geçersiz olduğunu düşünüyorsa AvukatTut, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Hesabınızı askıya alma ve feshetme hakkını saklı tutar. Sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş olsun veya olmasın hesabınızda gerçekleşen etkinliklerin sorumluluğu yalnızca size aittir ve telefon numaranız/giriş bilgileriniz, (aşağıda açıklandığı şekilde) ve Kişiye özel PIN kodunuz da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın bilgilerinizin güvenliğini sağlamanız gerekir. Güvenlikle ilgili amaçlarla Kişiye özel PIN kodunuzu saklı tutmanızı önerir. Bilgilerinizin güvenlik ihlali veya yetkisiz kullanımı ile ilgili olarak AvukatTut tarafını derhal bilgilendirmelisiniz. AvukatTut bilgilerinizin yetkisiz kullanımı nedeniyle meydana gelebilecek kayıplardan sorumlu olmayacaktır. Ancak sizin tarafınızdan veya yetkili ya da yetkisiz bir kişi tarafından kaynaklanıp kaynaklanmadığından bağımsız olarak Bilgilerinizin neden olduğu, AvukatTut veya diğerlerinin uğradığı kayıptan siz sorumlu tutulabilirsiniz.


GENEL DAVRANIŞ KURALLARI
Şunları beyan ve kabul edersiniz:
Gönderdiğiniz içerikler dahil olmak üzere bu Site ve Hizmetleri kullanımınız, bu Sözleşme, Hizmetleriniz için geçerli olabilecek tüm geçerli Hizmet Sözleşmeleri veya politikaları ve ilgili tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olacaktır.
Kullanıcı İçeriği (aşağıda tanımlandığı şekliyle) veya önceden açıkça yazılı onayını almadan herhangi bir Kullanıcı veya başka bir kişi hakkında genel olmayan veya kişisel olarak tanımlanmasını sağlayacak bilgileri toplayamaz veya derleyemezsiniz (veya başkalarının toplamasına veya derlemesine izin veremezsiniz).
Bu Siteyi veya Hizmetleri ( AvukatTut tarafından takdir yetkisi kendinde olarak belirlenme şartıyla) aşağıdaki şekillerde kullanamazsınız:
Yasa dışı veya yasa dışı faaliyetlerin yapılmasını teşvik eden;
Çocuk pornografisinin veya çocuk istismarının tanıtımını yapma, buna teşvik etme veya bu türde faaliyette bulunma;
Terörü, insanlara, hayvanlara veya mülklere karşı şiddeti destekleyen, teşvik eden veya içeren;
Spam ya da izinsiz toplu e-posta ya da bilgisayar veya ağ korsanlığı veya saldırısı konularını teşvik eden veya bu faaliyetlerde bulunan;
Ryan Haight Online Eczacılık Tüketici Koruma Yasası 2008 veya benzer bir mevzuatı ihlal etme ya da geçerli reçete olmadan reçeteli ilaçların satışının veya dağıtımının tanıtımını yapan, buna teşvik eden veya bu tür faaliyette bulunan;
2017’nin Çevrimiçi Seks Ticareti Yasası’nı veya benzer yasal düzenlemeleri ihlal etme veya fuhuş ve/veya seks kaçakçılığını teşvik etme veya kolaylaştırma;
Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal eden;
Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun gizlilik veya aleniyet hakkını ihlal eden veya başka bir Kullanıcıya veya başka bir kişi veya kuruma karşı olan gizlilik yükümlülüğünüzü ihlal eden;
Bu Sitenin veya bu Sitede yer alan Hizmetlerin çalışmasını etkileyen;
Herhangi bir yazılımın veya donanımın işlevini bozmak, zarar vermek veya sınırlamak üzere tasarlanmış veya bunları yapabilecek özelliklere sahip virüs, solucan, hata, Truva atı veya benzeri kod, dosya veya program içeren veya bunları yükleyen; veya
AvukatTut veya AvukatTut Hizmetleriyle ilgili olarak hatalı veya yanıltıcı ifadeler veya doğrulanmamış ya da karşılaştırmalı iddialar içeren.
AvukatTut tarafından açıkça yetki verilmediği sürece bu Site veya Hizmetleri kopyalayamaz veya herhangi bir ortamda dağıtamazsınız.
Bu Siteyi veya bu Sitede yer alan Hizmetleri veya ilgili teknolojileri değiştiremezsiniz.
AvukatTut İçeriğine (aşağıda tanımlandığı şekliyle) veya Kullanıcı İçeriğine Sitenin kendisi veya AvukatTut tarafından belirlenebilecek olan yolların haricinde başka bir teknolojiyle veya yöntemle erişemezsiniz.
Gerektiğinde kullanabilmek için tüm Kullanıcı İçeriklerinizi yedeklemeyi kabul edersiniz. AvukatTut herhangi bir Yayın veya Kullanıcı Tanıtımını yedekleme garantisi vermez, siz de Kullanıcı İçeriğinizi kısmen veya tamamen kaybetme riskinizin olduğunu kabul edersiniz.
AvukatTut tarafından önceden açıkça izin verilmediği sürece ilgili herhangi bir AvukatTut teknolojisi de dahil olmak üzere Hizmetlerin ticari bir amaçla yeniden satışını yapmayacak veya Hizmetleri bu amaçla sağlamayacaksınız.
Bu Sitenin veya bu Sitede yer alan Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerine müdahale etmemeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka türlü kurcalamamayı (AvukatTut İçeriğini veya Kullanıcı İçeriğini kullanmayı veya kopyalamayı engelleyen veya sınırlayan özellikler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya bu Sitenin ya da bu Sitede yer alan Hizmetlerin, AvukatTut İçeriğinin veya içindeki Kullanıcı İçeriğinin kullanımını sınırlandırmamayı kabul edersiniz.
İstendiğinde kimlik doğrulaması için resmi onaylı fotoğraflı kimlik ve/veya resmi onaylı ticari kimlik sağlamayı kabul edersiniz.
AvukatTut tarafının sizi belirli zamanlarda hesabınızla ilgili olarak arayabileceğini ve bu aramaların amaçları doğrultusunda AvukatTut tarafının sizden herhangi bir özel izin talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, izin verilen durumlarda, geçerli tüm yasalara ve bunlarla ilgili kısıtlama ve yükümlülüklerimize tabi olup, izin verildiğinde, bu tür çağrıların tamamını kaydedebileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde söz konusu kayıtların AvukatTut sitesinin taraf olarak yer aldığı yasal süreçlerde delil olarak sunulabileceğini kabul edersiniz. Ayrıca, telefon veya cep telefonu numaranızı vererek, AvukatTut tarafından veya adına, otomatik telefon arama sistemi tarafından başlatılabilen ve/veya yapay veya önceden kaydedilmiş ses kullanan pazarlama kısa mesajlarını almayı onaylarsınız. Onay vermenizin AvukatTut tarafından yayın veya tanıtım almanın koşulu olmadığını anlarsınız. Cep telefonunuzu vererek, otomatik telefon arama sistemi tarafından AvukatTut sitesinden veya onun adına gönderilebilen pazarlama kısa mesajlarını almayı onaylarsınız. Onay vermenizin AvukatTut tarafından ürün veya hizmet satın almanın koşulu olmadığını anlarsınız. Mesaj ve veri fiyatları uygulanabilir.
AvukatTut, bu Sözleşmede başka bir yerde belirtilen hakların hiçbirini sınırlamadan, (i) bu veya başka bir Sözleşmenin veya herhangi bir AvukatTut politikasının ihlali nedeniyle, Hesabı veya Hizmetleri önceden sonlandırılmış veya askıya alınmış olan; (ii) Siteyi veya Hizmetleri kullanırken (aksi halde tamamen ve tamamen kendi takdir yetkisi ile belirlenen şekilde) AvukatTut tarafından belirlenen şekilde uygunsuz veya yasadışı faaliyetlerde bulunan veya iş yapan Herhangi bir Kullanıcıya bu Siteye veya herhangi bir Hizmete gelecekteki erişimini reddetme, iptal etme, sonlandırma, askıya alma veya sınırlama (herhangi bir hizmeti iptal etme veya devretme hakkı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hakkını açıkça saklı tutar.


VERİLERİNİZİN KORUNMASI
AvukatTut , siz ile ilgili kişisel olarak tanımlayıcı veya tanımlayabilir bilgilerin (“Verileriniz”) iletilmesi, toplanması ve/veya kullanılmasını içerebilecek belirli barındırılan Hizmetleri, bu Hizmetleri kullanımınız (“Kapsanan Hizmetler”) sırasında size sunar. Bu Bölümün amaçları doğrultusunda, Verileriniz, Kullanıcı Verilerini içermez. Burada atıfta bulunulan ve Kapsanan Hizmetler için geçerli olan AvukatTut Veri İşleme Ek Sözleşmesi (“DPA”), Verilerinizin DPA’dan Kapsanan Hizmetlere aktarılması dahil, aktarımını sağlamak için sağlam mekanizmalara sahip olduğumuzun, ilgili veri gizliliği yasalarına uygun olarak yerine getirildiğini garanti altına almak için size bir sözleşme güvence sağlamayı amaçlar.
DPA’ya ve DPA’ya ekli Standart Sözleşme Maddelerinin amaçları için (uygulanabildiği zaman ve şekilde), siz (ve ilgili iştirakleriniz) Veri Denetleyicisi/Verileri Veren Taraf olarak kabul edilirsiniz ve Kapsanan Hizmetleri yöneten hizmet şartlarını kabul etmiş olursunuz. Kapsanan Hizmetlerin yayın yapma süresi de DPA ve eklerinin (Standart Sözleşme Maddeleri ve ekleri de dahil olmak üzere) onaylanması ve kabul edilmesi olarak kabul edilecektir. DPA’yı yazdırmak, imzalamak veya fiziksel kopyasını iletmek için lütfen [email protected] adresine e-posta talebi gönderin.


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bu Sözleşmeyle ilgili sorularınız olursa lütfen aşağıdaki adreslerden bize e-posta aracılığıyla ulaşın:
AvukatTut
[email protected]