AVUKAT NASUH BUĞRA KARADAĞ | Avukat Tut

Avukat

NASUH BUĞRA KARADAĞ

Çankaya Ankara
  • Baro Sicil No : 36075
  • Cep Telefonu : 0535 376 0645
  • İş Telefonu : 0535 376 0645
  • Faks :
  • e-Posta : [email protected]
  • K e p :
  • Site : https://nasuhbugrakaradag.av.tr
  • Adres : 100. Yıl Dosteli SOKAK No: 1 Daire: 1 06530 Çankaya Ankara
Hakkında

Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren avukatlık ve yasal danışmanlık ofisimiz, yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal müvekkillerine; Türk Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında Marka Hukuku, Tasarım Hukuku, Telif Hakları, Karma Hukuk alanında Bilişim Hukuku, İş Hukuku, Önleyici Özel Hukuk alanında Sözleşmeler Hukuku, Tazminat Hukuku, Kişisel Veri Sorumluluğu, Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku alanlarında yasal danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

Temel İlkelerimiz Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Avukatlar, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekâletname ilişkisi olan tüm müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli olarak bilgilendirmektedir.

Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında ‘bağımsızlık’ etkin bir savunma için zorunlu olup, avukatlar, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Bu nedenle hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır. Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında ‘bağımsızlık’ etkin bir savunma için zorunlu olup, avukatlar, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Bu nedenle hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır. Bununla beraber bizler, hizmet ve kalitenin çok önemli olduğuna; müvekkillerimizin, ortaklarımızın ve paydaşlarımızın, hak arama, savunma özgürlüklerinin ve fikri haklarına ilişkin nitelikli hizmet alma konusunda en iyisine layık olduklarına inanmaktayız. Bu nedenlerle bizler, uluslararası standartları karşılamaya ve aşmaya kendimizi adadık.

Büromuzun hizmet kalitesi ile ilgili benimsediği ilkeler, müvekkillerine sağlamakta olduğu tüm hizmetlere yansımaktadır. Müvekkillerimize; hızlı, ayrıntılı ve etkin hizmetlerin verilmesinin gerekliliğine inanmaktayız. Telefonla yapılan başvurularda, sadece konunun ana hatları ile ilgili kısa bir ön görüşme yapılmakta, ofis görüşmesi için gün ve saat kararlaştırılmaktadır. Danışan kişinin danıştığı konunun ilgili belge ve evrakı ofis görüşmesine getirmesi zaruridir. Tüm belge ve evrakın tetkik edilmesi akabinde hukuki görüş bildirilmektedir.

Türkiye Barolar Birliği’nce belirlenen meslek ilke ve kuralları uyarınca, hukuki danışma hizmeti ücrete tabi olup, ücretsiz danışma talepleri kabul edilmemektedir.

Büromuz, müvekkillerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, kapsamlı ve çözüm odaklı çalışmayı prensip edinmiştir. Hedefimiz Yola çıktığımız ilk günden beri, sınırların, kültürlerin ve uygulamaların ötesinde sürdürülebilir bir şekilde çalışmamıza devam etmekteyiz, Farklı ancak bakış açımızla her zaman hedeflerimizi en çok etki bırakabileceğini düşündüğümüz alanlara yönlendirmekteyiz.

Pro Bono & Sosyal Sorumluluk Projelerimiz Pro Bono misyonumuzun amacı gönüllülüğü destekleyen ve sponsorluk aktiviteleriyle, hukuki bilgimizi ve tutkumuzu toplum yararını önde tutarak dezavantajlı ve hassas grupların temel haklarını ve imkanlarını geliştirmek hedeflemektedir.

İmkanlarımız çerçevesinde hukuk kurallarını desteklemek, hassas grupların korunmasından sivil toplum kuruluşlarına yardım etmek ve dezavantajlı grupları temsil etmeye kadar oldukça çeşitli konularda gönüllülük esasıyla hareket etmektedirler. Bununla birlikte, toplumumuzda adalet ve hukuki farkındalığı destekleyen müvekkillerimiz ve sosyal sorumluluk kuruluşlarıyla da işbirliği yapmaktayız.

Sürdürülebilirlik Yaşadığımız ülke ve müvekkillerimiz için çevresel sürdürülebilirliğin önemini biliyoruz. Sürdürülebilirliğe sadece çevre ve iklim değişikliği konularında hukuk uygulamalarımızla değil aynı zamanda faaliyetlerimizin çevresel etkilerini ve risklerini izleme ve azaltma çabalarımızla da katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken enerji ve doğal kaynak tüketimimizi azaltmaya, yeniden kullanmaya ve geri dönüştürmeye özen göstermekteyiz.

Yorumlar